Kramkar-Hans fra Stiklestad (ca. 1800) spilte etter gehør reveljen på fiolin og kalte den «Morgenens pris». For, som han sa: «No kjæm musikantan, og da må soldatan stå opp!».

Denne kommentaren har Ole Olsen skrevet på noten. Det tyder på at han hadde hørt faren, Iver Olsen, spille slåtten. Faren var født i 1812 i Vemundvik ved Namsos og hadde nok lært den i sin ungdom før han flyttet til Hammerfest.

Ole Olsen skriver også at den første strofen delvis er utformet etter koralen «Jeg vil din pris udsjunge», som har stått i danskenes salmebok like til i dag. Melodien er tysk fra slutten av 1500-tallet.

I Landstads salmebok fra 1869 og i senere utgaver het salmen «Vår prest som oss skal lære». Den er blant de mange eldre og lite aktuelle salmene som ble vraket i Norsk salmebok 2013.

Et arrangement av «Morgenens pris» for firehendig klaver og tilegnet forsvarsminister Karl Wefring ble utgitt av Norsk Musikkforlag i 1924. Originalmanuskriptet for korps tilhører Nasjonalbiblioteket.

Spilletid: ca. 1 ½ minutt. Vanskelighetsgrad: *