Ole Olsen (1850-1927) skrev mye musikk, også for korps, men er nå mest kjent for to komposisjoner: Solefallssang fra eventyrkomedien «Svein Uredd» og sørgemarsjen som fikk ny aktualitet da den ble brukt i kong Olavs begravelse i 1991.

Sørgemarsjen ble skrevet i 1883, da 25-årige Olav Hals døde brått og uventet. Han var en av tre brødre som skulle overta firmaet Brødrene Hals. Dette firmaet drev til først på 1920-tallet pianofabrikk, konsertsal og musikkforretning i kvartalet i Stortingsgata i Oslo der Hotell Continental ligger nå.

En tid drev dette firmaet også noteforlag, men dette ble i 1909 slått sammen med Carl Warmuths forlag til Norsk Musikforlag.

Ole Olsen var gift med Marie, datter til en av firmaets grunnleggere og søster til de tre Hals-brødrene. I tillegg til å være hærens musikkinspektør arbeidet han som musikkonsulent for firmaet og ble etter hvert medeier da den yngre generasjonen overtok og stiftet familieaksjeselskap.

På bakgrunn av de nære familiebåndene må Ole Olsen ha følt et dypt savn da han skrev sørgemarsjen til minne om unge Olav Hals. Vi merker et tydeligere alvor sammenlignet med mye av det øvrige, som Nils Grinde i Norsk musikkhistorie (1971) kaller «velklingende, sjarmerende og lett tilgjengelig».

Spilletid: 4 minutter. Vanskelighetsgrad: **