Ole Olsen (1850-1927)
fra Hammerfest studerte musikk i Leipzig og virket størsteparten av livet som komponist og dirigent i Kristiania. Dette gav ikke stort å leve av, så fra 1884 var han også instruktør for 2. brigades musikkorps, senere kaptein og major og fra 1911 til 1920 Hærens musikk­inspektør. Hans største suksess som komponist var eventyrkomedien Svein Uredd med bl.a. Solefallssang. Av de fire operaene hans ble bare én – Lajla – oppført. Han skrev et stort antall småstykker for korps, blant annet tre samlinger med militærmarsjer.

Olsen, Ole: Fra bygd og by: I. Bondedans || partitur || bestilling kr 100
Olsen, Ole: Fra bygd og by: II. Oldemors brudevals || partitur || bestilling kr 100
Olsen, Ole: Fra bygd og by: III. Bygdespillemann || partitur || bestilling kr 100
Olsen, Ole: Fra bygd og by: IV. Vals lento || partitur || bestilling kr 300
Olsen, Ole: Fra bygd og by: V. Kjøgemestermarsj || partitur || bestilling kr 100

Olsen, Ole: 13. regiments marsj || partitur || bestilling kr 300
Olsen, Ole: Morgenens pris (Gammel trøndersk revelje) arr. || partitur || bestilling kr 300
Olsen, Ole: Norsk marsj-intermezzo || partitur || bestilling kr 300
Olsen, Ole: Regimentsmarsj – Førde og Sunnfjord || partitur || bestilling kr 300
Olsen, Ole: Solefallssang fra «Svein Uredd» || partitur || bestilling kr 300
Olsen, Ole: Svein Uredd (utdrag) || partitur || bestilling kr 300
Olsen, Ole: Sørgemarsj || partitur || bestilling kr 300

Andre spillelister: Edvard Grieg | Johan Svendsen | Johan Halvorsen

Tilbake til forsiden