Ole Olsen (1850–1927)
fra Hammerfest studerte musikk i Leipzig og virket størsteparten av livet som komponist og dirigent i Kristiania. Dette gav ikke stort å leve av, så fra 1884 var han også instruktør for 2. brigades musikkorps, senere kaptein og major og fra 1911 til 1920 Hærens musikk­inspektør. Den største suksessen som komponist var eventyrkomedien Svein Uredd med bl.a. Solefallssang. Av de fire operaene hans ble bare én – Lajla – oppført. Han skrev et stort antall svært korte småstykker for korps, blant annet tre samlinger med militærmarsjer.

Olsen, Ole: Fra bygd og by: I. Bondedans
Olsen, Ole: Fra bygd og by: II. Oldemors brudevals
Olsen, Ole: Fra bygd og by: III. Bygdespillemann
Olsen, Ole: Fra bygd og by: IV. Vals lento
Olsen, Ole: Fra bygd og by: V. Kjøgemestermarsj

Olsen, Ole: 13. regiments marsj
Olsen, Ole: Olavshymne (arr.) gratis nedlasting
Olsen, Ole: Regimentsmarsj – Førde og Sunnfjord
Olsen, Ole: Slåtten hans Hans fra Stiklestad (arr.) gratis nedlasting
Olsen, Ole: Solefallssang fra «Svein Uredd» gratis nedlasting
Olsen, Ole: Svein Uredd (utdrag)
Olsen, Ole: Sørgemarsj


Tilbake til forsiden