Ifølge Snorres kongesagaer var Arnljot Gelline en fredløs mann eller skoggangsmann fra Jämtland som slo seg sammen med Olav Haraldsson – senere kjent som Olav den hellige. Arnljot lot seg døpe like før han ble drept i slaget på Stiklestad i år 1030 hvis vi skal tro sagaen.

I vikingdramaet «Arnljot» fra 1910 lar Wilhelm Peterson-Berger (1867-1942) Arnljot bli fredløs fordi han har drept en mann på Frösötinget i 1025. Slik hevnet Arnljot at forloveden Gunhild hadde giftet seg med en annen mens han selv var flere år i Russland.

Senere lever Arnljot i ødemarka sammen med ei samekvinne før han slutter seg til andre i Olavs følge som drar gjennom Jämtland og ned til Verdalen for å hjelpe Olav med å vinne tilbake Norge fra danskekongen. Når Arnljot kommer til Stiklestad sammen med Olav, får han vite at han ikke lenger blir sett på som fredløs, og at jemtene vil gjøre ham til sin konge, men så dør han altså der i armene på sin elskede Gunhild.

Noe av dette kan alle oppleve som tar turen til Frösön ved Östersund i begynnelsen av juli, der Arnljotspelen blir oppført hvert år i friluft på Arnljotlägden av amatører, i dag bare som et talestykke med litt innlagt musikk.

Det er når Arnljot har kommet tilbake fra Russland at han synger sin hyllest til Jämtland og Storsjön, et landskap Peterson-Berger også satte stor pris på selv. Her er sangen forkortet ved at den noe drøye og ikke så spennende midtdelen er sløyfet. Sangstemmen kan erstattes av solo på euphonium, slik det er gjort i lydeksempelet.

Spilletid: 2 ¾ minutt. Vanskelighetsgrad: *** | Ogg eller mp3?