«Prinsevalsen» er en slått etter Lars Eriksson Brendefur (1782-1878), en kjent spillemann fra Hornindal. Han deltok under mobiliseringen 1807-1814 som tambur (trommeslager). Om valsen blir det fortalt:

«Lars tok med seg fela i felten og vart snart fast spelemann for generalen, prins Christian August av Augustenborg. Ein gong spela Lars ein vals som prinsen kom til å like veldig godt. Prinsen vinka Lars til seg og sa: “Vilde det behage ham at spille hin fascinerende vals endnu en gang for mig?” Lars var ikkje tungbedd, og på nytt strauk han opp valsen, som seinare vart kalla “Prinsevalsen”. Då han var ferdig, vinka Christian August han bort til seg att, takka han i handa og gav han 25 speciedaler: “Det monne han have, som en tak fra mig, for hint elegante spil.”»

Som generalmajor ledet Christian August Det søndenfjeldske regiment og var kommandant på Fredriksten festning fra 1803. Senere sto han i spissen for styret av Norge under den britiske flåteblokaden 1807-1809. Samme år ble han valgt til tronfølger i Sverige (der kongen var barnløs), men døde bare noen måneder senere. Dermed ble den norske tanken om en ny skandinavisk union lagt bort til fordel for egen grunnlov, krav om selvstendighet og Christian Frederik som norsk konge noen opprørske måneder i 1814.

Arrangementet er modernisert etter en avskrift for gammel besetning hos Musikklaget «Klang» på Frosta.