Disse gamle oktettnotene er modernisert og gjort om til fleksibelt arrangement med solostemme for klarinett samt sju stemmer for korpsinstrumenter i C, Ess, B og F.

Solostemmen er også skrevet inn i Part 1, så dermed kan stykket spilles uten treblåsere.

Den opprinnelige fordelingen av stemmene er:

Part 1 og 2 kornett
Part 3 og 4 horn
Part 5 og 6 trombone
Part 7 tuba

Arrangementet er gjort av Alf Mostad (1887-1956). Han var fra Frosta og ledet 5. divisjons musikkorps i Trondheim fra 1945 til 1952. Sammen med kolleger i Divisjonsmusikken etablerte han før siste verdenskrig en blåsergruppe som ble kalt Trønderoktetten, og som opptrådte regelmessig i radio med fremførelser av slåtter fra Innherred, spesielt Frosta.

Originalnotene stammer fra Musikklaget «Klang» på Frosta.