Reissigers «Introduksjon og polacca 1» er originalmusikk for korps, skrevet for Brigademusikken i Halden. Dette tidlige eksemplet på original norsk janitsjarmusikk er udatert, men trolig skrevet rundt 1860.

I motsetning til den mer kammermusikalske «Introduksjon og polacca 2» er nr. 1 hovedsakelig et tutti-stykke. Også i dette tilfellet har treblås en svært fremtredende plass i lydbildet. Mye av stykket kan minne om komposisjoner av Carl Maria von Weber eller Louis Spohr.

Noter kan også leveres for den originale besetningen, som er piccolo i Dess, fløyte i Ess, essklarinett, klarinett 1-3 i B, kornett i B, trompet 1-2 i Ess (lavt leie), althorn 1-2 i Ess, horn 3 i B, tenorhorn 1-3 i C (tenornøkkel), bassbasun, tuba i C, slagverk (skarptromme, stortromme, triangel).

Friedrich August Reissiger (1809-1883) kom til Norge fra Tyskland i 1840 og ble dirigent for operaoppsetningene ved Christiania Theater. I 1850 måtte han forlate denne stillingen og ble organist i Fredrikshald (Halden). I tillegg dirigerte han Det Fredrikstenske Musikkorps (Brigademusikken).

For ettertiden er Reissiger mest kjent som korkomponist, blant annet av «Brede seil over Nordsjø går». De få komposisjonene vi vet han skrev for korps, begrenser seg stort sett til fantasier over norske melodier, to stykker med tittelen «Introduksjon og polacca» og et par marsjer.

«Introduksjon og polacca» er et eksempel på tidlig romantikk, en stilperiode som nesten ikke er representert i norsk musikk bortsett fra syngespillet «Fjelleventyret» av Waldemar Thrane.

Spilletid: ca. 5 minutter. Vanskelighetsgrad: ***(*)   Ogg gir best lyd. Mer...