Reissigers «Introduksjon og polacca 2» er originalmusikk for korps, skrevet for Brigademusikken i Halden. Det er et av de tidligste eksemplene på norsk janitsjarmusikk og udatert, men trolig skrevet rundt 1860.

Dette er musikk i Mendelsohns stil og med melodistemmen nesten unisont i lys treblås. Hvis piccolo, fløyte 1, essklarinett og klarinett 2 sløyfes, slik det er angitt i vårt moderniserte partitur, kan verket framføres som et solostykke for klarinett og korps. Vi vet at Brigademusikken hadde en god klarinettist som kan ha spilt solo.

En alternativ solostemme i C gjør det mulig med soloist på fløyte eller fiolin, selv om Reissiger ikke har tenkt på denne muligheten.

Den originale besetningen er piccolo i Dess, fløyte i Ess, essklarinett, klarinett 1-2 i B, kornett 1-2 i B, trompet 1-2 i Ess (lavt leie), althorn 1-3 i Ess, tenorhorn 1-3 i C (tenornøkkel), tuba i C, slagverk (skarptromme, stortromme, cymbaler, tamburin).


Friedrich August Reissiger (1809-1883) kom til Norge fra Tyskland i 1840 og ble dirigent ved Christiania Theater. I 1850 ble han organist i Fredrikshald (Halden) og dirigent for Brigademusikken.

For ettertiden er Reissiger mest kjent som korkomponist. Av original korpsmusikk fins det fire fantasier over norske melodier, to stykker med tittelen «Introduksjon og polacca» og et par marsjer.

Alt han skrev enda så sent som rundt 1860, er eksempler på tidlig romantikk, en stilperiode som er dårlig representert i norsk musikk med unntak av syngespillet «Fjelleventyret» av Waldemar Thrane.

Spilletid: ca. 6 minutter. Vanskelighetsgrad: ***(*)