I 1851 overtok Friedrich August Reissiger (1809-1883) ledelsen for Det fredrikstenske musikkorps, som fra 1867 ble omdøpt til 1. brigades musikkorps. Det bestod stort sett av 19 mann.

I sin bok om Reissiger forteller Leif A. Ryan at korpset ikke hadde særlig mange marsjer på programmet. Stort sett ble det spilt operaouverturer, dansemusikk og lignende musikkstykker som ofte ble kjøpt fra Tyskland. Den gang fantes det lite originalmusikk, og det var heller ikke vanlig at dirigentene skrev musikk for korpsene.

Vi vet at Reissiger dannet et unntak ved at han skrev flere marsjer for brigademusikken i Halden, men flere av dem kan ha forsvunnet. «Signalmarsj» er den ene av to marsjer som fortsatt fins i Forsvarsmuseet.

I Halden begynte Reissiger å holde konserter på torget og i Busterudparken hver søndag i sommerhalvåret. Da musikkpaviljongen ble bygd i 1879, ble det holdt konserter flere ganger i uka, både formiddagskonserter og kveldskonserter. Reissiger skrev «Signalmarsj» i polkastil, og den egnet seg sikkert godt for disse konsertene.

I vår moderniserte versjon blir 2. trompet i ess spilt av 3. kornett/trompet og baritonsax. 1. trompet i ess er lagt til tenorsax. Altsax 1-2 dobler de to opprinnelige hornstemmene. For horn er det lagt til en tredjestemme. Tenor 1-3 er overført til trombone 1-3. Baryton dobler tubastemmen. En stemme for melodisk slagverk er også lagt til.

Spilletid: 2 ¾ minutt. Vanskelighetsgrad: ***  Ogg eller mp3? Mer...