Friedrich August Reissiger (1809–1883)
var født i Tyskland, men kom til Norge i 1840 etter at hans komponistbror anbefalte ham som dirigent ved Christiania Theater. Etter ti år i denne stillingen ble han organist i Halden og etter hvert dirigent for Brigademusikken der. Hans største innsats som komponist er bruken av norske folketoner i fire fantasier for korps, et nesten ukjent pionerarbeid i norsk musikkhistorie. Fantasiene og et Requiem er bevart. Ellers er flere av verkene forsvunnet.

Reissiger, F. A.: 4. fantasi over norske melodier
Reissiger, F. A.: Chevalier de St. Georges
Reissiger, F. A.: Introduksjon og polacca nr. 1
Reissiger, F. A.: Introduksjon og polacca nr. 2
Reissiger, F. A.: Signalmarsj


Tilbake til forsiden