Band of the Royal Marines er et av verdens beste og mest kjente militærkorps. Egentlig dreier det seg om seks forskjellige korps med i alt rundt 200 musikere, som er stasjonert ulike steder, bl.a. Portsmouth og Plymouth i sør og Rosyth i Skottland. De opptrer som regel i sine blåsvarte gallauniformer og med hvit tropehjelm.

Regimentsmarsjen er «A Life on the Ocean Wave». De spiller den like ofte som HMKG spiller Gardemarsj.

Marsjen ble egentlig ikke skrevet som gatemarsj, men som melodi til et dikt. Engelskmannen Henry Russell (1813-1900) skrev den mens han oppholdt seg i USA, og der ble den også spilt første gang i 1851.

Først da det ble utlyst en konkurranse om en regimentsmarsj for Royal Marines i 1882, leverte en av dirigentene inn et arrangement basert på Russells melodi og noen takter fra kantaten «The Sea» av den østerrikske komponisten Sigismund Neukomm. Dermed var suksessen sikret.

Det litt spesielle er at marsjen har ingen repetisjoner. Derfor varer den bare ett minutt – hvis da ikke dirigenten bestemmer at siste del eller hele marsjen skal spilles da capo.

Dette arrangementet er av Kenneth Alford (Frederick Joseph Ricketts, 1881–1945) og brukes av Royal Marines Band. Her får du notene i A4-format. Boosey & Hawkes har utgitt notene i marsjmappeformat.

Spilletid: 1 minutt. Vanskelighetsgrad: **  Om lyden ...