Denne julesangen er svært kjent i Tyskland. Melodien har ukjent opprinnelse, men man tror den stammer fra 1800-tallet. Den tyske teksten ble skrevet av Hermann Kletke rundt 1841.

Her er sangen skrevet ut med seks stemmer for korpsinstrumenter i C, B, Ess og F pluss slagverk. Melodien skifter fra stemme til stemme. Instrumentfordelingen ser du her.

Det er også mulig å benytte vokalist, fordi den norske teksten er syngbar:

Am Weihnachtsbaume die Lichter brennen,   
Wie glänzt er festlich, lieb und mild,
Als spräch’ er: Wollt in mir erkennen
Getreuer Hoffnung stilles Bild.

Die Kinder stehn mit hellen Blicken,
Das Auge lacht, es lacht das Herz;
O fröhlich, seliges Entzücken!
Die Alten schauen himmelwärts.

Zwei Engel sind hereingetreten,
Kein Auge hat sie kommen sehn,
Sie gehn zum Weihnachtsbaum und beten
Und wenden wieder sich und gehn.

Kein Ohr hat ihren Spruch vernommen
Unsichtbar jedes Menschen Blick
Sind sie gegangen wie gekommen,
Doch Gottes Segen bleibt zurück.

Se juletreets lys er tente,
De glitrer festlig, så kjært og lunt.
Vil si til oss: Se i meg et bilde
På evig håp hele verden rundt.

Og barna står der så blank i blikket
Og smil de lyser fra hver en kropp.
Å, hvilken glede og stor begeistring
Når voksne snart retter blikket opp.

Nå har to engler tatt plass i stua,
Så stille kom de fra hver sin lei.
De går til treet og folder hender
Og vender om og går straks sin vei.

Og ingen merket at engler var der.
De var usynlige for oss små.
De fór sin vei slik de kom til jorden,
Men Guds velsignelse har vi nå.
Spilletid: 2 ½ minutt. Vanskelighetsgrad: ** | Spilt av virtuelt demo-ensemble