Denne julesangen blir svært ofte sunget i Tyskland, der den er kjent og kjær. Melodien ble skrevet av Friedrich Silcher (1789-1860) i 1837. Hos oss er han mest kjent for melodien til «Så ta da mine hender» (nr. 414 i Norsk salmebok 2013). Den tyske teksten gjengitt nedenfor er ved Johan Wilhelm Hey.

De fire stemmene er skrevet ut for korpsinstrumenter i C, B, Ess og F. Åtte takter solo i moderne stil er lagt inn som en overgang før det fjerde verset. Stemmefordelingen ser du her.

Arrangementet kan framføres av alt fra fullt korps til bare fire musikere, for eksempel to kornetter/trompeter, trombone og baryton.

Det er også mulig å benytte vokalist, fordi den gjendiktede norske teksten er syngbar:

Alle Jahre wieder
Kommt das Christuskind    
Auf die Erde nieder,
Wo wir Menschen sind

Kehrt mit seinem Segen
Ein in jedes Haus
Geht auf allen Wegen
Mit uns ein und aus.

Steht auch mir zur Seite
Still und unerkannt,
Daß es treu mich leite
An der lieben Hand.

Sagt den Menschen allen,
daß ein Vater ist,
dem sie wohlgefallen,
der sie nicht vergisst.

Årets jul er kommet,
Jesus stiger ned
I fra himmelrommet
Til vårt hjem i fred.

Han velsigner alle
Der han drar forbi.
Og ser snøen falle
I hver grend og li.

Han er alle steder
Uten å bli sett.
Lik en venn han leder
meg ved hånden lett.

Og han sier kjærlig
At han er vår far
Og velsigner ærlig
Dem som troen har.
Spilletid: Ca. 3 minutter. Vanskelighetsgrad: ** | Spilt av virtuelt demo-ensemble