Anders Sørensen (1821-1896) var født i Romedal like ved Hamar. Han var først militærmusiker i Christiania før han ble omreisende spillemann og ga konserter og spilte til dans på Hedemarken, i Østerdalen og i Solør.

Sørensen komponerte dansemusikk i stilen som var populær i bygdene rundt Mjøsa og den sørlige delen av Østerdalen på 1800-tallet, ofte kalt «storgårdsmusikk». Det kom av at det på storgårdene ble holdt ball og andre festligheter der man danset vals, polonaise og française. I tillegg til Anders Sørensen var Lars Hollo og Oluf Melvold aktive komponister av denne typen dansemusikk.

Anders Sørensen skrev ikke mer enn rundt 40 komposisjoner. De mest kjente er Sørensens vals, opprinnelig kalt «Den ubemerkte», og Sørensens reinlender, som opprinnelig het «Hilsen til Hamar».

Til venstre det eneste kjente fotografiet av Anders Sørensen.