«I fjol gjætt'e gjeitinn» op. 31, som tittelen lyder hos Johan Svendsen, er en oppvisning i elegante klanger.

I biografien om Johan Svendsen skriver Finn Benestad dette om variasjonene over det enkle folkevisetemaet:

«Som vanlig blir man fascinert av Svendsens utsøkte instrumentasjonskunst... Den glidende kromatikken, så typisk for komponisten, har her fått frem utsøkte sjatteringer.»

Svendsen skrev arrangementet for strykere i 1874 og fikk det utgitt i Tyskland i 1877 samtidig med blant annet D-dur-symfonien, Kroningsmarsjen (til Oscar 2 og Sophies kroning i 1873) og «To islandske melodier». Han brukte stykket ofte på konserter når han dirigerte egne verker.

Korpsversjonen er arrangert på grunnlag av den trykte originalversjonen for strykere.

Slik er teksten til folkevisa gjengitt i Ludvig M. Lindemans «Ældre og nyere norske Fjeldmelodier» (bind 1, nr. 229):

I fjol gjætt’e gjeitinn i djupaste dalom.
I år må e gå me’ ein våk
(= guttunge) kring i galom.

Spilletid: 4 ½ minutt. Vanskelighetsgrad: *** | Spilt av virtuelt demo-korps | Spilleliste | ➤ Tilbake til forsiden