I 1866, det siste året 24-årige Johan Svendsen var musikkstudent i Leipzig, fikk han tilbringe sommeren på et landsted i Connewitz, en landsby i utkanten av den tyske storbyen.

Tiden benyttet han til å arrangere to nokså forskjellige musikkstykker for orkester: Johannes Stenbergs kjente menuett og Robert Schumanns klaververk «Faschungsschwank aus Wien».

Han ga menuetten en «extreme makeover», slik at den nærmest blir en liten konsertouverture. Langt på vei er det en forsmak på de norske rapsodiene han kom til å skrive ti år senere.

Svendsens versjon av Stenbergs menuett er instrumentert for korps etter det håndskrevne partituret for orkester i Nasjonalbiblioteket. Stikknotene gjør at den kan spilles uten obo og fagott.

Johannes Stenberg (1776-1801) var småbrukersønn fra Romedal ved Hamar. Selv om han døde bare 25 år gammel, etterlot han seg en del menuetter og valser som var svært populære til et godt stykke innpå 1800-tallet. Svendsen kjente nok disse komposisjonene godt fra ungdomsårene, da han spilte til dans i Kristiania.

Spilletid: ca. 5 minutter. Vanskelighetsgrad: **** | Spilt av virtuelt demo-korps | Spilleliste | ➤ Tilbake til forsiden