Johan Svendsens 2. symfoni, også kalt B-dur-symfonien, blir regnet som hans «lødigste verk».

I. Allegro
II. Andante sostenuto
III. Intermezzo – Allegro giusto
IV. Finale, Andante – Allegro con fuoco

Etter førsteoppføringen 14. oktober 1876 av Symfoni nr. 2 skrev en kritiker om den andre satsen:

«En dyp, vemodsfylt mørk farget Andante, etter vår mening det vakreste og edleste i hele symfonien.»

Det ble Svendsens siste symfoni. Deretter konsentrerte han seg om å gjøre ferdig de fire norske rapsodiene før han avsluttet karrieren som dirigent i København.

Riktignok skal han ha skrevet ferdig en tredje symfoni, men den kastet fruen hans i peisen i et øyeblikk av rasende sjalusi da hun oppdaget et kjærlighetsbrev i en bukett roser som kom fra en kvinnelig beundrer.

Symfoni nr. 2 ble transkribert for gammel korpsbesetning av Adolf Hansen på 1890-tallet uten obo og fagott og selvsagt uten saksofoner og tromboner. Her har vi gått tilbake til det originale partituret for å oppnå en versjon som er bedre tilpasset et moderne «symphonic band», og som kan spilles selv om det skulle mangle to oboer og to fagotter i korpset.

Spilletid: 7 minutter. Vanskelighetsgrad: ** | Spilt av virtuelt demo-korps | Spilleliste | ➤ Tilbake til forsiden