Christian Teilman (1845-1909) er nå mest kjent for «Festmarsj», som han komponerte til avdukingen av Karl Johan-statuen foran Slottet i 1875.

I Norges musikkhistorie står det at Teilmans musikk sjelden ble framført i konsertsalene, men den ble til gjengjeld mye spilt i de tusen hjem. Den gangen hadde alle velmøblerte hjem et piano, som unge frøkener av borgerskapet lærte seg å traktere mer eller mindre godt. Det var først og fremst for disse Teilman komponerte om lag 300 små klaverstykker og parafraser (variasjoner over kjente melodier).

Ellers var Christian Teilman og broren hans vel ansett i Kristianias selskapsliv. Familien til Hedvig Camilla Vassel drev like etter 1900 bevertningsstedet Folkvang (nå Sagene Lunchbar) på hjørnet av Maridalsveien og Arendalsgata i Oslo. Hun har fortalt dette i boka «Slik var det den gang»:

«Andre vi så mye til, var brødrene Teilman. Komponisten Christian underholdt gjerne utpå aftenen med egne verker. Han var også organist i Garnisonskirken, lærer for det svensk-norske kongehus – og for mine søstre og meg, så lenge det varte. Hans yngre bror Carl, også kalt ‘Nattmann’, hadde et pianolager på hjørnet av Teatergaten og Akersgaten, oppe i etasjen. I det lille kontoret til pianolageret hang det et stort fotografi i tykk gullramme av kong Oscar II, med personlig dedikasjon ‘Till min kära vän kompositören Chr. Teilman i tacksamhet från Oscar Rex’.»

Det er ikke kjent hvem som laget korpsversjonen av Teilmans parafrase over Ludvig Mathias Lindemans kjente salme «Kirken den er et gammelt hus», skrevet i 1845 til tekst av den flittige danske salmedikteren Nikolai Frederik Severin Grundtvig.

Spilletid: 4 minutter.