Den første spede begynnelsen på den nasjonalromantiske bølgen i norsk musikk kom tidlig på 1800-tallet med Waldemar Thrane (1790-1828).

Thrane skrev bare 13 verk, de fleste svært korte som denne valsen, og han hadde trolig vært fullstendig glemt i dag hvis det ikke hadde vært for syngespillet «Fjelleventyret» med «Aagots fjellsang», som til forveksling ligner en norsk folketone.

I årene rett før 1814 fikk hovedstaden både et amatørorkester kalt Det musikalske Lyceum og et teaterselskap. Thrane var aktiv i begge. Dessuten bidro studieopphold i København og Paris til at han lærte både å komponere musikk og å bli en god fiolinist.

Valsen vi har her i Ole Olsens arrangement, er til forveksling lik den typiske «storgårdsmusikken» som Anders Sørensen, Lars Hollo, Oluf Melvold og andre fra bygdene rundt Mjøsa og den sørlige delen av Østerdalen skrev utover på 1800-tallet. Det var populær musikk med forbilder hentet fra kontinentet, først og fremst danseformer som vals, polonaise og française.

Spilletid: 1,5 minutter.