Nelberg Trøite-Nilssen (1878-1952*) var født i Hegra i Stjørdal og virket mesteparten av livet i Trondheim som musiker, komponist og noteskriver.

Før andre verdenskrig var han aktiv i korpsmiljøet i Trondheim og omegn, dirigerte flere korps og fikk blant annet opprettet en hornmusikk-krets i Trøndelag. Han var også regimentshornblåser og tubaist.

Under andre verdenskrig gjorde han et mislykket forsøk på å organisere et musikkorps for NS-hirden, visstnok for å kunne drive med musikk etter at all annen musikkvirksomhet var lagt ned. Det gjorde slutt på musikkarrieren hans.

I dag har så å si ingen hørt om Trøite-Nilssen, trass i at han komponerte eller arrangerte minst 200 verk. De fleste av dem har ingen tatt skikkelig vare på, men enkelte ting fins i arkivene til ulike korps.

Forsvarsmuseet oppbevarer et par av marsjene hans, blant annet «Festmarsj», som han skrev i 1933 til 25-årsjubileet for Bispehaugen Guttemusikkorps, nå Bispehaugen Skolekorps og populært kalt «Småbispan». Korpset ble stiftet i 1909.

Tubaister har en hel del å gjøre i denne velklingende konsertmarsjen, som på ingen måte er ment som en typisk skolekorpsmarsj!