«Parademarsj» satte Nelberg Trøite-Nilssen som tittel på denne komposisjonen. Han kunne like gjerne ha kalt den for ouverture, fordi noen helhetlig marsjtakt finner vi ikke i dette stykket. Etter de første repetisjonene går det over til en litt saktere Seiershymne og til slutt en del som skal spilles Grandioso, altså enda litt saktere.

Ingen vet når marsjen egentlig ble skrevet, og om det var til en spesiell anledning. Imidlertid vet vi at den ble spilt så sent som på 1950-tallet. Avskriften vi har brukt, stammer fra 1957.

Senere enn rundt 1960 er den sannsynligvis ikke blitt brukt, fordi på dette tidspunktet var amerikansk besetning med saxrekke og tromboner på vei inn for fullt i norske korps. «Parademarsj» har gammel besetning med bl.a. tenorhorn, men uten tromboner.

Siden har marsjen blitt liggende i arkivet til Forsvarsmuseet og også hos enkelte korps som fornuftig nok ikke har kastet de gamle, håndskrevne notene.

Marsjen er ikke blitt modernisert eller trykt før nå, så det er lite trolig at noen nålevende korpsmusikanter har hørt den spilt.

Trøite-Nilssen var særlig opptatt av å skrive gode og utfordrende stemmer for trombone, baryton og tuba. Det merker vi godt i denne marsjen. Enkelte vil nok finne at den på sine steder kan være i overkant vanskelig hvis tempoet ikke blir satt litt ned, eller hvis de vanskeligste partiene ikke blir forenklet.

Selv om marsjen nå er modernisert med C-fløyte, obo, fagott, full saxrekke, F-horn og tromboner, er to egenheter bevart som i dag oftest ikke regnes som standard i en janitsjarbesetning: Esskornettstemme og fire hornstemmer i stedet for tre.

Esskornett har jo forsvunnet fullstendig fra janitsjarkorpsene, så det er valgfritt om dirigenten vil insistere på å ta med dette instrumentet for klangens skyld.

Spilletid: ca. 4 minutter. Vanskelighetsgrad: ****(*)  | Spilt av virtuelt demo-korps | ➤ Tilbake til forsiden