I 1864 samlet Martin Andreas Udbye seks marsjer som sitt op. 32. Et pent innbundet eksemplar med de håndskrevne partiturene fins i Forsvarsmuseet.

Marsj nr. 1 har undertittelen Norsk krigssang. Det forklarer hvorfor den er kort. Teksten (til venstre) er skrevet som støtte til danskene i den dansk-tyske krig i 1864: «Vort elsk’te Norden og Frihed trues ... saalenge Ørnen (dvs. tyskerne) flyr uden Lænke». Men Sverige og Norge sendte ikke tropper til Danmark, fordi stormaktene England og Frankrike avslo å støtte danskene i striden om Slesvig og Holstein. Bare 78 nordmenn deltok som frivillige i krigen på dansk side.

Udbye skrev marsjene for denne besetningen: Piccolo i C, Ess-klarinett, B-klarinett 1-2, kenthorn, B-kornett, F-trompet, B-horn og F-horn, tenortuba i C 1-2 (tenornøkkel), althorn i C (altnøkkel), basstuba i C 1-2, skarp­tromme og stortromme. Tenortuba og althorn er nå overført til henholdsvis trombone og baryton. Stemmen for kenthorn (Royal Kent bugle med klaffer, ikke ventiler) er lagt til obo og tenorsaksofon.


Martin Andreas Udbye (1820-1889) kom fra en fattig familie og var selvlært som komponist bortsett fra 1½ års studier i Leipzig og en studiereise utenlands. I Trondheim var han organist, først i Hospitalskirken og senere i Vår Frue kirke. Organistjobben i Nidarosdomen fikk han ikke, og han ble også forbigått på andre måter i Trondheims musikkliv. Etter hvert ble han kjent som en bitter og innsluttet person. Likevel fortsatte han å skrive munter og ørefallende musikk, noe marsjene i op. 32 er et godt eksempel på. De fortjener å hentes ut fram og bli spilt igjen.

Spilletid: 1 ½ minutt. Vanskelighetsgrad: **