Georg Joseph Vogler (1749-1814), også kalt Abbé Vogler, var i sin samtid mest kjent som orgelvirtuos.

Fra Tyskland ble han kalt til Gustav 3s hoff i Stockholm i 1786 og var der til 1799. Da vendte han tilbake til Tyskland, fordi de gylne årene for kunst og kultur i Sverige raskt tok slutt etter at kongen ble myrdet noen år tidligere.

Mens Vogler var i Sverige, fikk han oppført et verk om Kristi lidelseshistorie i ti satser for firestemmig kor og orgel i forbindelse med påsken 1796. «Hosianna, Davids sønn» er den andre satsen i dette verket, som opprinnelig har svensk tekst fra Matteusevangeliet.

Selv om resten av verket er glemt, ble den andre satsen populær både i Sverige og Finland, riktignok ikke som påskesalme, men som salme som synges i adventstiden. Den har nr. 1 både i den finske og finlandssvenske salmeboken. I Den svenska psalmboken ble den først tatt inn 1986, og da som nr. 105. I Norsk salmebok 2013 fins den blant adventssalmene som nr. 22.

Davids sønn i teksten er Jesus. Forklaringen på hvorfor Jesus er Davids sønn når David var konge i Israel rundt år 1000 f. Kr., finner vi i Matt 1,1. Sønn blir her brukt i betydningen «etterfølger».

Hosianna betyr «gi oss frelse» på hebraisk. Folk ropte det da Jesus red inn i Jerusalem palmesøndag. I Den norske kirke brukes uttrykket nå i forbindelse med lovprising før man går til nattverd.

Spilletid: ca. 2 minutter. Vanskelighetsgrad: **  | Spilt av virtuelt demo-korps | ➤ Tilbake til forsiden