Ludvig Moe Weigner (1905-1986) var bankansatt, men hadde også en omfattende virksomhet som utøvende musiker, sanger, instruktør, dirigent og komponist i Steinkjer.

Han begynte tidlig å komponere og laget i begynnelsen en del sanger og revyviser. I 1930-årene fikk han gitt ut valsen «Lengsel» på plate og to korpskomposisjoner på William Farres musikkforlag. Han satte også musikk til flere av Arne Paasche Aasens dikt og utga heftet «Weigners viser».

Weigner skrev konsertouverturen «Regnbuen» som originalmusikk for korps, men notene har hittil bare eksistert som manuskript. Som tittelen antyder, er det et fargerikt musikkstykke med varierte tonevalører og variert dynamikk.

Tillatelse til gjengivelse og fri bruk er gitt vederlagsfritt av familien.