//«Storstugans marsch» er også kjent som «Gånglåt från Munga», «Mungalåten» eller i Dannemora ved Uppsala som «Vagnshusmarschen».

En svensk gånglåt er ment som musikk til bruk i opptog med en eller flere spillemenn i spissen. Man slentret av sted uten taktfast marsjering, slik denne beskrivelsen viser:

«Klockan 3 midsommardagen ställde nyckelharpspelmännen upp vid Korsvägen... Från stallslaget gick så tåget med ungdomar och barn, med spelmännen i täten, spelande Vagnshusmarschen som vi kallade den. Den befanns senare vara känd av andra harpspelare under namnet Mungalåten.»

Marsjen ble spilt når de gikk i samlet flokk til danselokalet, som kunne være storstua på en gård, slik tittelen tyder på, eller vagnshuset (vognskjulet), slik som i Dannemora.

Enkelte gånglåter stammer fra kjente spillemenn, men oftest har de et stedsnavn i tittelen. «Gånglåt från Munga» har navnet sitt etter et mindre sted i nærheten av Västerås litt vest for Stockholm. Svensk folkemusikk har en rekke slike låter, og ofte blir de framført av spelemannslag.

En gånglåt blir av og til sammenlignet med irsk reel, fordi den har to – sjeldnere tre – strofer med 16 takter som hver blir gjentatt to ganger, altså i formen AABB.

«Storstugans marsch» ble utgitt i den gamle marsjstilen som Farre-kartong nr. 18 før første verdenskrig, altså for over hundre år siden. Nå er marsjen arrangert på nytt i en stil og med en besetning som moderne korps er fortrolige med.

Spilletid: 2 minutter. Vanskelighetsgrad: **